View All
Zgorzel gazowa

Zgorzel gazowa

Zgorzel gazowa - beztlenowe zakażenie rany. Charakteryzuje ciężkiego stanu ogólnego, obrzęk tkanek dotkniętych, występowanie pęcherzyków gazu w nim, martwica tkanek. Wielki słownik encyklopedyczny. 2000.

View All
Pompa - to jest ... Co jest do pompy?

Deflate

Pompowania opada cm. Aby opróżnić. Słownik encyklopedyczny. 2009.

View All
Kolano to ... Co to jest kolano?

Kolano

(Mt 19 :. 28). Kwestia Żydów nazywa plemiona pochodził z potomstwa synów patriarchy Jakuba, którzy byli przodkowie Żydów. Cały naród żydowski składał się z 12 takich plemion według liczby 12 synów Jakuba. Samo kolano Józef został podzielony na dwa plemiona zszedł z jego dwóch synów Efraima i Manassesa; ale plemię żydowskie nadal zakłada się stały w liczbie 12, jak Levi został oddzielony od pozostałych i nie została uwzględniona w wielu z nich na specjalnej cesji swoich przedstawicieli, tylko wys