4 Króle. 18: 22

A jeśli powiesz mi: „Pan, Bóg nasz, wierzymy”, nie jest to, że on, którego wyżyny i ołtarze Ezechiasz usunięte, mówiąc do Judy i Jerozolimy: „Przed tym kulcie ołtarza w Jerozolimie "?" Np. 20: 24 Deut. 12: 5 2Płacić. 32: 11

Biblia. Stary i Nowy Testament. Tłumaczenie sinodalne. Encyklopedia biblijna. . arch. Nicephorus. 1891.