4 Króle. 18: 32

, aż przyjdę i zabrać was do ziemi podobnej ziemi waszej, do ziemi chleba i wina, do ziemi i winnic ziemia oliwy z oliwek i miodu, abyście mogli żyć, a nie umierać: i nie słuchajcie Ezechiasza, który cię zwodzi, mówiąc :. „Pan nas zbawi”

Biblia Stary i Nowy Testament Sinoidalny tłumaczenia Biblii encyklopedia architekta ...... Nykifor, 1891.