4 Króle. 19: 26

A ich mieszkańcy stali się słabi, drżeli i pozostawali w hańbie. Stały się [jako] trawą na polu i delikatnymi zieleniami, [as] porozh na dachach i przypieczonym chlebie, zanim zostało zużyte. Ps. 36: 2 Ps. 91: 8 Jest. 37: 27

Biblia. Stary i Nowy Testament. Tłumaczenie sinodalne. Encyklopedia biblijna. . arch. Nicephorus. 1891.