4 Króle. 20: 13

Ezechiasz usłuchał ich, pokazał im domu swego srebra i złota, i przypraw, a kostiumy są drogie, i cały dom jego zbroi i wszystko, co było w jego skarbach; nie było ani jednej rzeczy, której Ezechiasz nie pokazałby w swoim domu i we wszystkich swoich posiadłościach. 2Pa. 32: 27

Biblia. Stary i Nowy Testament. Tłumaczenie sinodalne. Encyklopedia biblijna. . arch. Nicephorus. 1891.