ANDRES (Andres) Stefan

ANDRES (Andres) Stephen (1906/70) - Niemiecki pisarz (w latach 1937-50 i od 1961 we Włoszech). orientacja społeczno-krytyczne i anty-faszystowskie połączeniu z kwestiami religijnymi i etycznymi: historię „My - Utopia” (1943), trylogia „Potop” (1949/59), powieść „Człowiek w brzuchu ryby” (1963).

Wielki słownik encyklopedyczny. 2000.