KONFERENCJA BANDUNG

Konferencja BANDUNG 1955 - konferencja 29 krajów Azji i Afryki; odbył się w Bandung w dniach 18-24 kwietnia. Inicjatorami są Birma, Indie, Indonezja, Pakistan i Cejlon (od 1972 r. Sri Lanka). Potępiony kolonializm, polityka dyskryminacji rasowej i segregacji. Podstawą "Deklaracji o promowaniu powszechnego pokoju i współpracy" przyjętej przez Konferencję Bandung jest pięć zasad pokojowego współistnienia.

Wielki słownik encyklopedyczny. 2000.