BANKI

Bawarii - germańskie plemię. Z Bawarii nazywano Bayern.

Wielki słownik encyklopedyczny. 2000.