BER (Baer) Paul

BER (Baer) Paul (1833/86) - francuski lekarz, psycholog, działacz społeczny. W latach 1882-86 był ministrem edukacji we Francji. Prowadził badania nad przeszczepami narządów i tkanek od jednego zwierzęcia do drugiego oraz krzyżowym. Jego klasyczne prace nad fizjologią układu oddechowego (1869) oraz wpływu ciśnienia barometrycznego na korpusie (1878) zostały następnie ocenione jako fundamentalne znaczenie dla lotnictwa i medycyny podwodnej. Po raz pierwszy zbadał hiperbaryczne natlenianie, objawy zatrucia tlenem.

Wielki słownik encyklopedyczny. 2000.