Center

TSENTRROVAT -u ciebie, weź to; St. i nsv. to. Techn. 1. (powyżej również: centrum i centrum). Zainstaluj - zainstaluj centra (1 rysunek) dowolnego. organy do jednej wspólnej osi. Ts. szkło optyczne. Ts. narzędzie topograficzne. 2. = Centrum. Ts. zaostrzony przedmiot. Aby być wyśrodkowany, jest; cierpienie.

Słownik encyklopedyczny. 2009.