Jałmów

(Mt 6: 1, Dz 9: .. 36) - rozumie się przez te słowa chrześcijańskie akty miłości, miłosierdzia sprawy cielesne. Dozowanie jałmużny jest ważnym obowiązkiem chrześcijanina być przepisywany przez nas w Priest. Pismo (Dz 10: 2, 4). Dekret z prawa Mojżeszowego dotyczące ubogich oczywiście dobrze znane Uważny czytelnik Biblii - ponieważ zostały przemyślane w szczegółach i humanitarny. Podczas ziemskiego życia Pana Jezusa, z powodu upadku dobrobytu ludu, prośba o jałmużnę, szczególnie na ulicach Jerozolimy, była niemal powszechnie stosowana wśród żydowskiej biedoty, a rozdawanie jałmużny stało się prawie niezbędne.

Biblia. Stary i Nowy Testament. Tłumaczenie sinodalne. Encyklopedia biblijna. . arch. Nicephorus. 1891.