Zimny

DOBRZE przysłówku. Razg. Zimno, bez ogrzewania. Kucie w.

Słownik encyklopedyczny. 2009.