Wyciągnij

EXPRESS będzie; St. 1. Mów, wyjdź z wyciskania, naciskaj. Makaron został wyciśnięty z tuby. 2. Zepsuć się, porzucić presję. Siedzisko wystawało. 3. Powstaje z nacisku, wgniecenia (o śladach, zagłębieniach itp.). Wyciągnij, jest; nsv.

Słownik encyklopedyczny. 2009.