Poniżej znajduje się

OBNIŻONO th, th. Książka. Przedstawione w mowie lub w piśmie poniżej, poniżej. H-ty hipoteza. Następujące, -th; cf.

Słownik encyklopedyczny. 2009.