Gamona

(mnogopogrebatelnoe spada) - nazwa nadana do miasta w proroctwie Ezechiela (Ez 39 :. 11, 16) i najwyraźniej mający wartość alegoryczne, w którym pozornie wydaje walcząc pogaństwo i królestwa ziemi z królestwa Boga, którego koniec jest wskazany w Objawieniu Jana (Obj. 20: 7, 9).

Biblia. Stary i Nowy Testament. Tłumaczenie sinodalne. Encyklopedia biblijna. . arch. Nicephorus. 1891.