Szczodrość

mają doskonałość Boga (PS 85 :. 15 Ps 102 8. 110: 4. Psalm 144: 8. i , itd. ), który przejawia się w miłosierdziu, miłości i cierpliwości Boga .. Nagród w stosunku do bliższego rozkaz Izraelitom (deuter 15 :. 10, 14), a przede wszystkim stanowi jedną z zalet chrześcijańskich. patrz Miłość, jałmużna.

Biblia. Stary i Nowy Testament. Tłumaczenie sinodalne. Encyklopedia biblijna. . arch. Nicephorus. 1891.