Genesis, książka

Byti'e, kn'iga - pierwsza książka Mojżesza Pięcioksiąg ( zobacz .) i Biblia ( zobacz ). tytuł książki w tłumaczeniu rosyjskim różni się nieco od greckiego, nadany mu przez 70. tłumaczy. - „Genesis”, co oznacza „narodziny” , "historia pochodzenia" (w tekście hebrajskim książka nazywa się jej pierwszymi słowami: "Na początku.") Książka opisuje wszystkie podstawowe zasady we wszechświecie i na ziemi . Mle, od stworzenia Boga całego świata aż do wyboru ludu Bożego, szczegółowy zapis rodowód obejmuje wszystkie pokolenia od pierwszego człowieka - Adama do synów Izraela, którzy przyjechali z nim do Egiptu

Biblii Starego i Nowego Testamentu Sinoidalny tłumacząc Bible Encyclopedia ..... 1893.