Geon

Ge'on (strumień) (2Kn 32: .. 30; 2Kn 33: 14) - na początku źródła Hinnom Dolina na zachód od Jerozolimy, które blokującego Ezechiasza utworzonych tzw górny staw (Iz 7: 3, Izajasz 36: 2). Z niego jest to utrzymywane w wodzie miasta (4Tsar 20 :. 20; Wj 22, 11.). Poniżej w dolinie znajdował się inny, niższy staw (Izajasza 22: 9). Niektórzy uważają, że Geon i Gion ( zobacz .) - z tego samego źródła, płynące ze wschodnim zboczu Góry Syjon, ale jest to mało prawdopodobne. ( cm ". woda, źródło draconian) Biblia. Stary i Nowy Testament. Tłumaczenie sinodalne. Encyklopedia biblijna. . arch. Nicephorus. 1891.