Hera

(ziarna nasion) (Ex 30: 13, Ez 45 .. 12) - XX świętej szekli najmniejsza jednostka masy hebrajskim. II. Hera (nienawiść, niezgoda) - nazwa czterech osób: a) jeden z synów i potomków Beniamina. W książce . (Rodzaju 46: 21) jest wymieniony wśród tych, którzy przenieśli się z Jakubem do Egiptu. On był synem Beli (1 Kron 8: 3); b) (sędziów 3:15) ojciec sędziego Aodusa; c) (2 Samuela 16: 5) Ojciec Sememem z Bakurim, Beniaminit; d) (1 Kron 8: 7) jest jednym z synów Yehudy, którzy mieszkali w Geba.

Biblia. Stary i Nowy Testament. Tłumaczenie sinodalne. Encyklopedia biblijna. . arch. Nicephorus. 1891.