Gergesia

(gliny) (Rdz 10 :. 16) - jeden z ludów Chanaan, których mienie zostało dane przez Boga do Izraela (Rdz 15: 21. (Pwt 7: 1). Założycielem tego jest Gergesia, piąty syn Kanaanu. Z Księgi Jozuego (Joz 24 :. 11) pokazuje, że Gerges mieszkał na zachodnim brzegu Jordanu. Według Józefa, w jego czasach o Gergesieju nic nie było znane poza jednym imieniem. W każdym przypadku terminy nie powinny Girgaszyci od kraju Gergisinskoy wspomniano w (Mt 8 :. 28).

Biblia. Stary i Nowy Testament. Tłumaczenie sinodalne. Encyklopedia biblijna. . arch. Nicephorus. 1891.