Gessur

Gess'ur (mostek) (Pwt 3 :. 14; Joshua 12: 5; Joshua 13 .. 11, 13; 2, Samuel 3 :. 3, 2, Samuel 13, 37, 38. ; 2kgs 14: 23, 32; 15: 8; 2kgs 1Kn 2: 23) - prowincja Syria wschód Vaasa, pół-dziedziczone dziedziczenia Manassesa, ale nigdy nie wygrał .... Król prowincji Talmaja był ojcem Maaki, żona Dawida, z którego urodziła Absaloma (2 Sam w. 2: 9. tej prowincji (lub jego część), poss , nazwany Aszur). ( patrz Syria)

Biblia. Stary i Nowy Testament. Tłumaczenie sinodalne. Encyklopedia biblijna. . arch. Nicephorus. 1891.