Geth

(kamień szlifierski, miejsce, czy prasa do wyciskania soku) - jeden z głównych miast filistyńskich (1 Samuela 6: 17.) położony na granicy z losem Judy. To często zamienia się w strefie działań wojennych, i, najwyraźniej, wkrótce został zniszczony, ponieważ później prorocy, wśród innych miast filistyńskich nie wspomniano (Sofoniasza 2 :. 4; Zachariasza 9: 5, 6). Mieszkańców Gat, Dawid był oddział wojskowy z 600 mężczyzn (2 Sm 15, 18) .. ( cm ". Obedowego Edomczyka, filistrzy) THE biblijnym. Stary i Nowy Testament. Tłumaczenie sinodalne. Encyklopedia biblijna. . arch. Nicephorus. 1891.