Hanan

(dobry, miłosierny, łaskawy) to imię następujących osób: a) (1 Kron 8:23) Syn Shashaka. b) (1 Kron 8: 38, 1 Kron 9:44) od synów Acela, potomków Jonatana, syna Saula. c) (1 Kron 11:43), syna Maaha, z głównych żołnierzy Dawida. d) (Ezek 2: 46, Neh 7:49) jest jednym z netyginów. e) (Neh. 8: 7) Lewitów, którzy nauczyli ludu prawa i wyjaśnili mu je w Ezdrasz. W ( 2Ed. 9:48) oznacza: Ananiasz . e) (Neh 10: 10) jest jednym z lewitów. g) (Neh 10: 22 i 26) jest jednym z przywódców ludu pod rządami Nehemiasza. h) (Neh 13: 13), syna Zakkhury z nauczycieli, przekazanego Nehemiaszowi w celu rozdania ofiar braciom.

Biblia. Stary i Nowy Testament. Tłumaczenie sinodalne. Encyklopedia biblijna. . arch. Nicephorus. 1891.