Kreskowanie

HOLD Hatch.

Słownik encyklopedyczny. 2009.