Zatrudniony

RAZEM th, th. 1. Związany z zatrudnianiem. N-ta cena, opłata. 2. Praca, samozatrudnienie, wykonywanie jakiejś pracy. pracować za opłatą. H. pracownik. Pierwszy sługa. 3. Pracownik w armii za opłatą, do wynajęcia. H. żołnierz. // Składający się z wojskowych, którzy wstąpili do armii za opłatą, na wynajem. N-ta armia. 4. Podana lub wynajęta. Moja dacza. N-ty kraj. 5. Przekupione, skorumpowane.

Słownik encyklopedyczny. 2009.