Stopy

(Wj 3: 5). Zdejmowanie butów ze stóp oznaczało szacunek dla miejsca lub osoby (Ezechiela 29:17). Kapłani wykonywali służbę Bożą bez zewnętrznych butów; a w czasach współczesnych między ludami wschodnimi istnieje zwyczaj wchodzenia do świątyni i do Pana bez butów i do mycia nóg. Mycia nóg służy jako ogólne personel ekspresji (Genesis 18: 4) prowadzono na ogół służący i (1 Sam 25 :. 41 J 13: 5: 6). W Księdze Przysłów przedstawia mężczyznę „niegodziwy, O złym człowiekiem, który chodzi z przewrotnym ustach, mruga oczami, nogi mówi dając znaki palcami” (Przysłów 6 :. 12, 13). Smyrneńskiego umywanie nóg Kapłanami z Bishop szczególnie compunctionate ryt i służy dokładnie przykład imitacja Jesus (J 13 :. 4, 10). To samo dzieje się w naszym rosyjskim kościele w czwartek, w Wielki Tydzień po, liturgii. W środku kościoła, na wysokiej ambony, naraża świętego siedzą w kręgu dwunastu kapłanów, a po słowach Ewangelii, publicznie czytelny diakon bierze lention, nalewa wody do miednicy i myje nogi.

Biblia. Stary i Nowy Testament. Tłumaczenie sinodalne. Encyklopedia biblijna. . arch. Nicephorus. 1891.