Leuckart, Loykart (leuckart) Rudolph

Leuckart, Loykart (Leuckart) Rudolph (1822/98), niemiecki zoolog i Parazytologii, zagraniczne członkiem korespondentem (1861), członek honorowy (1895) w Petersburgu Akademii Nauk . Proceedings of the morfologii porównawczej i taksonomia bezkręgowców. Klasyczne prace o zoologii pasożytniczych robaków.

Wielki słownik encyklopedyczny. 2000.