Szarańcza

saranch'a - Saltatoria owad, zdolność do gromadzenia i przenieść miliony paczek, jeść wszystkie warzywa na. . jego ścieżka Zgodnie z prawem jest uważany za czysty (Kpł 11 :. 12 - tu są cztery rodzaje szarańczy) i może być spożywane ( zobacz szarańczę). Uważa się, że w Joela 1: 4 są cztery gatunki .. szarańcza, chociaż pierwotne znaczenie ich nazw nie jest jasne, szarańcza była i nadal jest straszną katastrofą ostoke (3Tsar 8: 37.) i podczas Bożego statki byłyby kary (Obj 9: 3) W tym samym czasie, szarańcza równa coś nieznaczny (Lb 13 :. 34 Prz 40: 22.). .. > Biblia, Stary i Nowy Testament, Tłumaczenie Sinodalne, Encyklopedia biblijna, Architekt Nikifor, 1891.