Mare (Marees) Hans von

Mare (Marees) Hans von (1837- 1887), niemiecki malarz. Alegoryczne obrazy, zbudowane na skojarzeń ze sztuką klasyczną, dążył do czysto środki plastyczne - rytm wymiarowa, formy odlewnicze kolor - do wyrażenia „wieczne” ideałów artystycznych ( „The Golden Age”, 1879/85).

Wielki słownik encyklopedyczny. 2000.