Migron

(otchłań, otchłań): a) (1 Sam 14: 2) miejsce w hrabstwie. Veniaminov, niedaleko Giva Saulova, w którym stał Saul z 600 ludźmi. . b) (Izajasza 10:28), miasto między Aiafoyu i Mihmas, na ju. od pierwszego i s. od drugiego. Ruiny tego miasta znajdują się w ruinach Burg-Magrun niedaleko Beitin.

Biblia. Stary i Nowy Testament. Tłumaczenie sinodalne. Encyklopedia biblijna. . arch. Nicephorus. 1891.