The Mimist

MIMISTA -a; m. Aktor, umiejętnie posiadający wyraz twarzy (2 zn.) i uczestniczący w pantomimach. Mimista, i; wiele. rodzaj. -tok, daty. -taki; f.

Słownik encyklopedyczny. 2009.