Liczb 8: 19

i podane lewitów Aaronowi i jego synom spośród synów Izraela, aby wykonać usługę synów Izraela w namiocie spotkania i służył jako placówki dla dzieci Izraela przyjdzie na synów Izraela, kiedy Izraelici udali się do sanktuarium. Liczby. 3: 9

Biblia. Stary i Nowy Testament. Tłumaczenie sinodalne. Encyklopedia biblijna. . arch. Nicephorus. 1891.