Przysięga

kl'yatva - obietnica lub ubezpieczeń na świadków wezwanych Boga recytować przysięgę w starożytności o podniesienie ręki (Rdz 14: 22) Warto też: separacji, oddanie Bogu - jako spisek ... i przekleństwem (liczb 5 :. 21; Daniela 9: .. 11; Ga 3, 13). (. zobacz przekleństwo, klątwa)

Biblia Stary i Nowy Testament Sinoidalny tłumaczenia Biblii encyklopedia ... .... architekt Nikifor 1891.

<- 1 ->