Obadiasz z Księgi Proroka

„Obadyjasz pror'oka kn'iga - 31th księgi Starego Testamentu, czwarty w serii małych ksiąg prorockich ( zobacz Biblii.), The krótka księga Starego Testamentu i najtrudniejsza w ustalaniu czasu jej pisania. Książka ukazuje entuzjazm Idumeańczyków w jednej z porażek Jerozolimy i przewiduje ich własną dewastację. Prawie nie mówi o inwazji Chaldejczyków w 586 roku . do-PX , jak jeden prorok Jeremiasz (Jeremiasz 49: 7-16) przytacza jedno miejsce z tego (Avd.1: 1-9). W tym przypadku w nim . , historia grabieży Jerozolimy pod Joramem (2 Kronik 21: 17), a następnie została napisana w 9 c. do -RХ , ale możliwe. i wcześniej.

Biblia. Stary i Nowy Testament. Tłumaczenie sinodalne. Encyklopedia biblijna. . arch. Nicephorus. 1891.