Obadiah

(sługą Jehowy). W Święty. Pismo wspomina nie mniej niż 12 osób noszących imię Obadiasz. Spośród nich szczególnie niezwykłych sześciu osób: a) (1 Kronik 6 :. 44) - tego rodzaju Merari, piosenkarka Efana przodka, który żył za panowania Salomona. b) (2 Kron. 17: 7) jest jednym z książąt, których Jozafat posłał, aby nauczać lud w miastach judzkich; c) (2 Kronik 39: 12) - od Lewitów, którzy nadzorowali, wznowienie świątyni za panowania Ezechii; g) (3Tsar 18: 3 i wsp ) bogobojnego męża przez króla domowego izraelski Achab ukrywając 100 proroków katastrofalne ścigania Jezebel i podaje im jedzenie i wodę; .. e) (Ezechiela 10: 26), syna Elama, mającego żonę cudzoziemskiej żony; e) jedna z pomniejszych proroków, współczesny Jeremiasza i Ezechiela, życia, pochodzenia i czynów, których Priest. Pismo Święte nie jest znane.

Biblia. Stary i Nowy Testament. Tłumaczenie sinodalne. Encyklopedia biblijna. . arch. Nicephorus. 1891.