Obadiah

„Obadyjasz (Sługa, z krótkim sługi Bożego) -a) (3Tsar 18: .. 3, 4-7, 16) - szef pałacu Achaba, którzy ukryli setkę proroków z Izebel, i nakarmili ich; b) (1Ch 6: 44), - z rodzaju Merary Lewiego, jeden z przodków Ethan ;. c) (2 Kronik 29: 12) - ojciec (przodek) Kisza; g) (RZD 10: 26) - izraelski ( pozycja 25) dzieci (dzieci) Elam, mając żonę inoplemenku; .. e) (Obadyjasz 1: 1) - jeden z pomniejszych proroków i pochodzeniu życia, które nic nie wiedzą ..

Biblia. Stary i Nowy Testament. Tłumaczenie sinodalne. Encyklopedia biblijna. . arch. Nicephorus. 1891.