Oded

(przebudowa, twierdząc) - nazwa dwóch osób :. A) (2 Kronik 15: 1, 8), ojciec Azariasz, jednego z proroków, kiedy Asy, króla Judy. b) (2Kn 28 :. 9, 15) prorok Pan współczesny król Achaz Juda, Pekach król Izraela. Gdy Izraelici triumfalnie powrócił do Samarii z kampanii przeciwko Judzie, Oded wezwał Izrael dać wolności do niewoli Żydów (dwieście tysięcy żon, synów i córek) i powrócić łup militarną podjętą przez nich. „ Pan Bóg rozgniewał się Judzie wydał ich w wasze ręce ". -. Czy to na siebie, nie ma winy przed Panem „ powiedział Oded przed wojskiem, i wszyscy jeńcy Judy były karmione, ubrany i obuty, namaszczony olejem i puścić do Jerycha do swoich braci

Biblia starych .. a tłumaczenie nowego Testamentu Biblia Sinoidalny encyklopedia architekt Nikifor 1891.

...... <- 1 ->