The Odullam

(Rdz 38: 1, 12, 20, Joshua 15: .. 31) - był starożytnym miastem w Kanaanie, w pokoleniu Judy, 15 lub 20 mil na południowy zachód od Jerozolimy, oraz służył niegdyś rezydencji królów Kanaanu (Jozuego 12:15). Król Adullam był zdumiony Jozuem. Miasto zostało ufortyfikowane przez Roboam i prawdopodobnie ze względu na swoją siłę i twierdzę nosi nazwę Ave. Mika (Micah 1: 15): chwała Izraela . "Przejdzie do Adullam, chwały Izraela ". W pobliżu miasta znajdowała się jaskinia Odollamska, w której ukrył Dawida, który uciekł z Angusa, króla Getha. A do tej pory podróżnym udaje się pokazać jaskinię, która jest bardzo nierówna, kręta i tak ogromna, że ​​aż 400 ludzi może się ukryć w swoich zwojach. , jak to było z Dawidem i jego towarzyszami (1 Samuela 22: 1); ale według wschodnich monastików. Jaskinia Adullam przylegała do kraju Moab i znajdowała się pomiędzy skalistymi górami, które rozciągają się w wielości w kierunku Morza Martwego.

Biblia. Stary i Nowy Testament. Tłumaczenie sinodalne. Encyklopedia biblijna. . arch. Nicephorus. 1891.