Ofi

(ciemny, ponury) (Jer 40: 8). Efaj lub Efay pochodzący Netofatczyk, linijki z rozproszonych Żydów, którzy nie byli w niewolę zaprowadzeni do Babilonu, że przekonanie Godolijaszowego, syn Achikama, aby podbić Babylon panowanie, ale były następnie pokonał Ismail, któremu wprowadzono do Godoliasza w Mispa (Jer. 41 : 3).

Biblia. Stary i Nowy Testament. Tłumaczenie sinodalne. Encyklopedia biblijna. . arch. Nicephorus. 1891.