Ofra

„Ofra (tylny -a)) (Joshua 18 .. 23; 1 Sam 13 :. 17, mikrofon 1: 10). - analog. Avvim; b) (6 Court 11, 24; 8 Court: ... 27, 32; Trybunał 9: 5) - miasto dziedziczenia Manassesa najwyraźniej w obszarze Sychem; c) (1 Kronik 4: 14) jest synem (potomkiem) Meonothy z plemienia Judy.

Biblia. Stary i Nowy Testament. Tłumaczenie sinodalne. Encyklopedia biblijna. . arch. Nicephorus. 1891.