Og

(dla Gezeniyu i Furst - gigant, gigant) (Pwt 3 :. 11) - król Baszanu, nie wolno było iść Izraelitów przez ich własności i pokonał wszystkich swoich ludzi Izraela Mojżesz (Liczb 21: 33, 35). Znani zwycięstwo nad Izraelem Oga, króla Baszanu, i Sichona, króla Amorytów, następnie zrobił duże wrażenie na narodów Kanaanu, tak że tracą odwagę (Joshua 2 :. 10, 11). Żydzi z radością wspominali te zwycięstwa aż do późniejszych czasów (Psalm 134: 10, 13, Neh 9: 22). Odr Oga, wspomniany w książce . Pwt (Pwt 3 :. 11) przedstawiono w następującej postaci: „ łoże żelaza ... jej długości dziewięciu łokci, a jej szerokość czterech łokci, łokieć człowiek ”.

Biblia. Stary i Nowy Testament. Tłumaczenie sinodalne. Encyklopedia biblijna. . arch. Nicephorus. 1891.