Og

(Liczb 21: 33, Liczb 32: 33, Powtórzonego 1: 4, Powtórzonego Prawa 3: 11,13, Powtórzonego Prawa 4: 47, Powtórz 31: 4; 2: 10, 12: 4, 13: 12, 30, 31, 3 królestwa 4:19, Dziewięć: 9: 22, Psalm 134: 11, Psalm 135: 20) jest królem Amorytów w Baszanie, Ogromny wzrost i posiadał wiele ufortyfikowanych miast. Zwycięstwo Mojżesza nad nim zawsze było uważane za ważne wydarzenie w historii narodu żydowskiego.

Biblia. Stary i Nowy Testament. Tłumaczenie sinodalne. Encyklopedia biblijna. . arch. Nicephorus. 1891.