Okhozia

Oh'oziya (który obsługuje Pan) -a) (3Tsar 22: 40; 51; 4Tsar 1 .. 2, 5, 18; 2 Kronik 20: 35, 37) - syn i następca Achaba, króla Izraelskiego, królował w Samarii dwa lata, a nie odstąpił od wszystkich grzechów ojca. b) (4Tsar 8 :. 24 -26, 29, 4Tsar 9 :. 16, 21, 23, 27, 29; 10 4Tsar :. 13; 11 4Tsar :. 1, 2; 13 4Tsar :. 1, 3 1 Krn. 11; 2Kn 21: 17; 2Kn 22: 1, 2, 6-11) - syn i następca król Joram Judy, królował jeden rok ... Był związany z domem Achaba i padł pod jego wpływem (w 2 Kronik 25:23 nazywany Joachaz).

Biblia. Stary i Nowy Testament. Tłumaczenie sinodalne. Encyklopedia biblijna. . arch. Nicephorus. 1891.