Olivema

(wysokość namiot) - nazwa następujących osób :. A) (Księga Rodzaju 36: 2), córki Any, syn Sebeona Chiwwity, jednej z żon Ezawa i matka trzech synów z nim (5, 14, 18) . Jej ojciec, Ana ( v. 14-25), szczególnie godne uwagi na fakt, że odkrył źródła na pustyni. W 26 Ch. książka. Genesis (34) Ezawa mówi, że ożenił się z córką Judith Chiwwity Beera, które, według niektórych, jest tą samą osobą, jak Oholibama. b) (Rdz 36, 41) jest jednym ze starszych Edomu.

Biblia. Stary i Nowy Testament. Tłumaczenie sinodalne. Encyklopedia biblijna. . arch. Nicephorus. 1891.