Ceramika

PRZYWRÓĆ -To, masz; nsv. Zaangażuj się w garncarstwo.

Słownik encyklopedyczny. 2009.