Psalm

psal'om (od greckiego „psallo.” - śpiewa) - piosenka być śpiewane na cześć Pana, jeden z 150 zawarte w Psałterza (< patrz ). Psalmy były częścią nabożeństwa w kościele i były śpiewane na wszystkich żydowskich festiwalach. W Psalmach jest pocieszenie, uczenie się zbrojenie, modlitwa, uwielbienie - czyli wszystkim dla wszystkich stanów duszy, więc w górę. Paweł wzywa wierzących do psalmodii (Ef. 5: 19, Kol. 3: 16). Kapłani musieli na pamięć znać większość psalmów. Pan w rozmowach psalmów dalej na równoważnej części Pisma (Mat 22: .. 43 -45; Cebula 24: 44), a na krzyżu pośród cierpienia, zwany także ojcem słowa Psalmu (Mat 27: 46). . Psalmodia została opracowana i ustanowiona przez Dawida. ( patrz śpiew) Biblia. Stary i Nowy Testament. Tłumaczenie sinodalne. Encyklopedia biblijna. . arch. Nicephorus. 1891.