Przewrócić

przewrócić cm. Wyrzucić.

Słownik encyklopedyczny. 2009.