Rubanovich Ilya Adol'fovich

Rubanovich Ilya Adol'fovich (1859/22), polityk. Członek środowisk narodowolskich w latach 80. XIX wieku. Od 1882 roku na emigracji, w 1890 roku. członek "Grupy Starych Narodnaja Wola". Na początku XX wieku. jeden z założycieli Partii Rewolucyjnej Społecznej, członek jej Komitetu Centralnego, przedstawiciel partii w Międzynarodowym Biurze Socjalistycznej. Po październiku 1917 r. Członek delegacji zagranicznej Partii Rewolucyjnej Socjalistycznej.

Wielki słownik encyklopedyczny. 2000.