Selemia

Sel'emiya (nagrody Jehowy) -a) (Jer.36: 14) - syn (potomek) Chusijego, przodka Jehudiego, wysłany do Barucha; b) (Jer.36: 26) - syna (potomka) Obedila, jednego z posłańców, którzy pojmali Barucha i proroka Jeremiasza; c) (Jeremiasz 37: 3) - ojciec (przodek) Jehuchal; d) (Jeremiasz 37: 13) jest ojcem (przodkiem) Jerii; e) (Jeremiasz 38: 1) jest ojcem (przodkiem) Juhala.

Biblia. Stary i Nowy Testament. Tłumaczenie sinodalne. Encyklopedia biblijna. . arch. Nicephorus. 1891.