Szczerbak Alexander E.

Szczerbak Alexander E. (1863/34), neurolog, psychiatra, jeden z założycieli krajowego Fizjoterapii, zasłużony naukowiec z RFSRR (1930). Profesor na Uniwersytecie Warszawskim (od 1894). Pracuje nad patogenezą i kliniką chorób nerwowych i psychicznych, fizjologicznym oddziaływaniem czynników fizycznych na organizm ludzki. Stworzył (1914) Instytut Fizycznych Metod Leczenia w Sewastopolu (obecnie w Jałcie).

Wielki słownik encyklopedyczny. 2000.